Klachtenregeling

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de praktijk? Ook bij ons kan er – met vele telefoontjes en consulten per jaar – wel eens iets mis gaan. Als patiënt staat u centraal, dus we lossen eventuele klachten of problemen graag samen met u op.

Wilt u een klacht indienen? Het liefst maken wij uw klacht altijd bespreekbaar, en lossen wij deze samen met u in een persoonlijk gesprek op. Maar u kunt uw klacht desgewenst ook melden door het invullen van ons klachtenformulier. Dit formulier kunt u opvragen bij de assistentes, of direct vanaf de website downloaden. U kunt eventueel een afspraak maken met de klachtenfunctionaris, die u ook kan helpen bij het invullen van het klachtenformulier.

Na het indienen van uw ingevulde klachtenformulier nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. De klachtenfunctionaris zal in elk geval op basis van uw melding alvast in gesprek gaan met de betrokken perso(o)n(en). En als u hiervoor open staat, kan er daarna een afspraak gemaakt worden voor een gesprek met u en de betreffende perso(o)n(en). In zo’n gesprek kunnen wij uitgebreider ingaan op uw klacht, en deze hopelijk naar uw tevredenheid oplossen.

Als het onverhoopt toch niet lukt om uw klacht hiermee op te lossen, dan kunt u desgewenst schriftelijk een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. Onze praktijk is bij deze commissie aangesloten (zie de gegevens hieronder).

Adresgegevens Klachtencommissie:

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

Telefoon: 088 – 0229100

Voor meer informatie zie www.skge.nl

Klik hier voor het klachtenformulier (PDF-document). Om PDF-bestanden te kunnen openen heeft u een programma als Acrobat Reader nodig: