Zorgverleners

Huisartsen

In onze praktijk werken twee vaste huisartsen: dokter Polinder (praktijkhouder) en een waarnemend huisarts. Wanneer u een afspraak maakt voor een consult, kunt u desgewenst aangeven met welke arts u de afspraak wilt hebben.

Wij bieden een persoonlijke benadering, nemen de tijd om naar u te luisteren, en willen graag goede persoonlijke zorg bieden die laagdrempelig en dichtbij is. Wij streven naar een open communicatie met u als patiënt. Daarbij is de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt de basisvoorwaarde. Wij willen u vanuit onze deskundigheid altijd zo goed mogelijk helpen. Dit betekent méér dan alleen kijken naar lichamelijke aandoeningen. Ook voor andere zaken, zoals psyche en algeheel welzijn, moet er ruimte zijn. Hierin willen wij graag met u meedenken in de vele mogelijkheden die er zijn.

Doktersassistentes

Onze doktersassistente is Marleen. In onze praktijk hebben de doktersassistentes een belangrijke rol. Tot de taken behoren onder meer het maken van afspraken voor de spreekuren en het verzorgen van de herhaalrecepten. De assistente kan u vaak ook van praktische informatie voorzien, of u in sommige situaties adviseren, bijvoorbeeld over veel voorkomende klachten of over verwijzingen. De assistente zal u tijdens het maken van een afspraak vragen waarvoor u komt. Dit om in te kunnen schatten hoeveel tijd nodig is op het spreekuur, om de urgentie van uw klacht te kunnen bepalen, en om te bepalen bij welke hulpverlener u een afspraak moet maken. Verder verricht de assistente ook kleine medische werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld bloed- en urine-onderzoek, oren uitspuiten en hechtingen verwijderen. Al onze assistentes zijn gediplomeerd, bevoegd en bekwaam om medische gesprekken te voeren.

Praktijkondersteuners

De afgelopen jaren heeft het vak huisarts een behoorlijke verandering doorgemaakt. Terwijl wij voorheen vooral ziektes behandelden, begeleiden wij nu ook steeds vaker mensen met vaak voorkomende chronische aandoeningen zoals bijvoorbeeld diabetes, COPD en psychische klachten. Naast “genezen”, ligt de nadruk in ons werk dus ook vaker op het “vroeg signaleren” of voorkomen. Daarbij wordt de huisarts in onze praktijk door meerdere gespecialiseerde praktijkondersteuners bijgestaan. Bij onze huisartspraktijk werken twee praktijkondersteuners (afgekort POH – PraktijkOndersteuner Huisarts). Dit zijn:
– 1 Praktijkondersteuner Somatiek & Ouderenzorg (verpleegkunde)
– 1 Praktijkondersteuner GGZ (psychische problematiek)

Naast de praktijkondersteuners is in onze praktijk ook een praktijkmanager werkzaam.