Praktijkvisie

Missie

De missie van Huisartspraktijk Polinder is het aanbieden van hoge kwaliteit huisartsenzorg in de breedste zin van het woord. Uitgangspunt daarbij zijn de standaarden en richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de geldende wet- en regelgeving. Hiermee verbeteren wij de gezondheidszorg van onze patiënten, waarbij ook aandacht voor de verantwoordelijkheid en eigen inbreng van de patiënt ter harte genomen wordt.

Wij bieden onze zorg aan de bewoners en passanten in ons werkgebied in Oost-Groningen aan. Als patiënt in onze praktijk mag u ervan uitgaan dat wij u bij alle gezondheidsproblemen professioneel en met aandacht bijstaan. Bij patiënten die bij ons ingeschreven staan, betrekken wij ook hun leefsituatie, levensloop en familiesituatie in onze behandeling en zorg. Hierbij staat u als patiënt centraal, en streven wij er altijd naar de zorg zoveel als mogelijk dichtbij en in de buurt te leveren.

In ons dienstenaanbod werken wij waar nodig samen met partners in de eerstelijns- en tweedelijnszorg. Kwaliteitsverbetering, transparantie en toetsbaarheid heeft een hoge prioriteit, wat zijn weerslag vindt in deelname aan bijvoorbeeld praktijkaccreditering van het NHG en aan zorgverbeteringstrajecten.

Visie

Wij vinden het van belang dat onze zorg goed toegankelijk en bereikbaar is. Daarom werken wij binnen ons werkgebied op twee praktijklocaties en zijn ook telefonisch optimaal bereikbaar. Omdat wij niet iedereen altijd direct kunnen helpen, is de urgentie van uw hulpvraag bepalend voor de wachttijd tot het consult. De assistentes hebben hierbij een belangrijke rol. Zij vragen aan de patiënt wat de reden van de zorgvraag is, en bepalen samen met de patiënt op welke termijn en in welke vorm wij u de gevraagde zorg kunnen bieden. Patiënttevredenheid is voor ons uiteraard erg belangrijk. Maar bij onze behandelingen en adviezen zullen de gezondheid van de patiënt en de zorgkwaliteit altijd bovenaan staan. Wij vinden het van wezenlijk belang dat de relatie tussen huisarts en patiënt goed is en streven hier in onze dienstverlening altijd naar.

U kunt in onze praktijk elke werkdag terecht met uw gezondheidsklachten of vragen. Het bieden van goede huisartsenzorg heeft voor ons altijd prioriteit. Hierbij vinden wij preventie en goede voorlichting erg belangrijk. Wij willen samen met u zoeken naar de optimale oplossing voor uw vragen en klachten. U kunt ons daarbij beschouwen als uw eigen “gezondheidsadviseur”.

Wij bieden onze zorg met een team dat bestaat uit vier huisartsen, vier doktersassistentes, twee praktijkverpleegkundigen, een praktijkondersteuner GGZ, en een praktijkmanager.